Ekologie

Ohrožení pralesů

Amazonské pralesy jsou jedním z nejdůležitějších ekosystému planety. Poskytují prostor skoro jedné třetině rostlinných a živočišných druhů planety. Brazilské vládě se však zcela nedaří udržet těžbu pod kontrolou. Následkem je rekordní těžba a s ní spojený úbytek plochy pralesa. Podle údajů brazilského ministerstva životního prostředí, již byla vykáceno až 20 procent amazonského pralesa. Na místech vykácených pralesů místní zemědělci pěstují nejčastěji soju, jejíž export výrazně ovlivňuje národní hospodářství. Ale nelze prohlásit, že pěstování soji je jedinou příčinou rychlé destrukce pralesů. Tomu předchází celosvětový zájem o kvalitní dřevo spojený s nelegální těžbou. A ta je spojena s korupcí. Nedávná policejní akce ukázala, že se systému úplatků daří přímo mezi vysokými úředníky. Paradoxně se jedná hlavně o zaměstnance vládní agentury pro ochranu životního prostředí Ibama. V policejní síti skončil i ředitel pobočky Ibama ve státě Mato Grosso, kde je situace nejkritičtější. Blairo Maggi, guvernér brazilského státu Mato Grosso, je největším světovým producentem soji a je ochránci životního prostřední označován za jednu z hlavních příčin dnešního nelichotivého stavu. Dohromady s vyhlášenou úplatností tamních státních úředníků, ochotných za všimné falzifikovat povolení k těžbě a transportu. A když připomeneme, že dřevorubci mají stejné způsoby, jako jejich nadřízení, tedy vysokou míru zkorumpovatelnosti, nejsou vyhlídky v blízké budoucnosti růžove. A v případě pokračování tohoto stavu dalších několik let nevyhnutelně dojde k kritickéhu vymýcení amazonského pralesa. Prales ztrácí na intenzitě čištění ovzduší, umocněného spalováním zbytků po těžbě, což způsobí vznik velkého množství skledníkových plynů, kterých stále přibývá a naší planetě ubývá schopnost je pohlcovat. Hlavní složkou skleníkových plynů je oxid uhličitý. Přibývájí však i další složky, hlavně metan a oxid dusný, kterých je méně, avšak účinky jsou intenzivnější.
Ale zpět k těžbě dřeva z amazonského pralesa. Zde snad už jen zmínka, že největšími odběrately soji, pěstované na plantážích vykáceného pralesa jsou Evropa a Čína. Čína zažívající v posledních letech nebývalý rozmach, se stává trhem s ohromnou poptávkou. A dřevo je jednou z komodit, kde poptávka silně převyšuje objem vlastní produkce. Čína se tak stává nejen jedním z hlavních světových odběratelů dřeva, ale hlavně je jedním z největších importérů nelegální těžby. Více než polovina celkového dřeva dovezeného do Číny pochází z černé těžby. Ta přispívá k ještě rychlejšímu úbytku již tak ohrožených dřevin hlavně z oblastí Ruska, Malajsie a Indonésie. K nesoběstačnosti Číny přispěla i skutečnost, že produkce dřeva byla čínskou vládou v roce 1998 z důvodu povodní regulována.

16.09.2007 00:01:41 | Autor: Monika mikšova | 0 komentářů | stálý odkaz


Tání ledovců se zrychluje

Ledovec, v geologii zařazován mezi horniny jako je například vápenec, nebo pískovec. Vzniká v horských polárních oblastech s vysokou nadmořskou výškou, kde v důsledku nízké průměrné celoroční teploty, neroztaje všechen napadaný sníh. Postupem času tento sníh přemrzává. Vlivem těchto změn dochází k vytvoření ledovce. Současná zvýšená činnost odtávání ledovců je nezvratným důkazem ve všech pádech skloňovaného globálního oteplování naší planety.
Jako exemplární příklad nám může posloužit Patagonský ledovec s přívlastkem největší na jižní polokouli, který taje dvojnásobným tempem, než jak tomu bylo před třiceti lety. To má za následek dnes již známé zvyšování mořské hladiny o několik setinu milimetru ročně. Vliv úbytku všech ledovců na Zemi činí dokonce dvanáct desetin milimetru ročně. Aljašské ledovce, pokrývající pětinásobnou plochu než jihoamerické, zvýší hladinu "pouze" o tři setiny milimetru každý rok. Za hlavní příčinu tohoto jevu můžeme považovat skutečnost, že jihoamerické ledovce narozdíl od těch Aljašských končí přímo v moři. Po ústupu ledovce jménem Werenskiold nalezly badatelé pozůstatky tundry, z čehož vyplývá, že před několika tisíci lety se zde žádný ledovec nenacházel.
Z toho by mělo být jasné, že tání těchto ledových masivů je součástí složitějších klimatických cyklů, působících na naší planetě.

15.09.2007 23:59:12 | Autor: Monika mikšova | 0 komentářů | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se